Jdi na obsah Jdi na menu
 


Co jsme dělali v září.

Psaní

 

Příprava pracovního prostředí – vytvořit si čisté a klidné místo.

Příprava psacího náčiní - pastelku/tužku/pero držíme dvěma prsty ne za ořezanou část, položíme na třetí, konec směřuje přes rameno, držíme lehce, neprohýbáme prsty. Sešit mírně nakloníme, sedíme rovně, ruce položíme na lavici, zvedneme hlavu, nohy jsou u sebe na zemi, nehoupat.

Uvolňovací cviky.

 

Čtení

 

Poznávání písmen velké tiskací abecedy – A, U, O, E a jejich nácvik psaní. Sluchová syntéza a analýza (naše Marťánština). Fonetické, sluchové a zrakové hry. Artikulační cvičení. Co slyšíš na začátku  (uvnitř, na konci) slov.  Sdělení myšlenky, tvoření vět, zápis jména a myšlenky. Zásady pro dorozumívání se v novém prostředí. Střídání v rozhovoru, pozorné naslouchání řeči druhého.

Matematika

 

Orientace v prostoru, rytmus, počet do 6 - sčítání, rozklad, vztah rovnosti, číslice 1 – 4, skládanky z papíru – čtverec.

 

ČAS

 

Jsem školák - moje škola, naše třída

Kde bydlím – moje adresa