Jdi na obsah Jdi na menu
 


Co jsme se učili v říjnu.

Psaní

Uvolňovací cviky. Psaní velkých tiskacích písmen (většinou směr shora dolů) psaní slov, vět. Soustředíme se stále na úchop tužky. Rozvoj sebehodnocení. Opis a diktát slov.

Čtení

Poznávání písmen velké tiskací abecedy – I, Y, M, T, J, N a jejich nácvik psaní. Sluchová syntéza a analýza (naše Marťánština). Fonetické, sluchové a zrakové hry. Čtení s porozuměním, orientace v textu. Jednoduché písemné odpovědi. Sdělení a zápis myšlenky, tvoření vět.

Matematika

Počítání do 6. Orientace v prostoru, rytmus. Dopočítávání, práce s daty. Souměrnost v geometrii -skládanky z papíru.

Geometrie v prostoru – krychlové těleso, plán stavby.

ČAS

Jsem chodec.

Stromy listnaté (dub, buk, jírovec, bříza, lípa), jehličnaté (smrk, borovice, modřín, jedle) a jejich plody.