Jdi na obsah Jdi na menu
 


Co jsme se učili v listopadu.

Psaní

Uvolňovací cviky. Psaní velkých tiskacích písmen (většinou směr shora dolů), psaní slov, vět. Soustředíme se stále na úchop tužky. Rozvoj sebehodnocení. Opis a diktát slov. Jednoduché písemné odpovědi.

Čtení

Poznávání písmen velké tiskací abecedy – S. L, K, V, P, H, D, B a jejich nácvik psaní. Sluchová syntéza a analýza (naše Marťánština). Fonetické, sluchové a zrakové hry. Čtení s porozuměním, orientace v textu. Sdělení a zápis myšlenky, tvoření vět.

Matematika

Nácvik psaní číslic 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0

Počítání do 8.  Porovnávání čísel. Početní operace sčítání a odčítání. Krokování . Jednoduchá tělesa – záznam stavby.

ČAS

Ovoce a zelenina. Jsem jedinečná bytost.